top of page
figur3.png
אודות גן השלום

'גן השלום' הוא מסגרת חינוכית קהילתית ייחודית, המיועדת לבני שנתיים עד חמש.

Figur6.png
קהילה

"צריך כפר שלם כדי לגדל ילד אחד". הקהילה שמרכיבה את גן השלום היא חלק בלתי נפרד מתפיסת העולם החינוכית של הגן. ההבנה כי ילדים צריכים להיות עדים למעגלי חיים רחבים יותר מקבוצת בני גילם כחלק מתהליך התפתחותם, הופכת את הקהילה למרכיב מרכזי בהווייה היומיומית – הן של הילדים, הן של המשפחות והן של הצוות הפדגוגי.

IMG_7871.png
רוח הגן

הגן פועל ברוח הגישה החינוכית שפותחה בעיר רג'יו אמיליה שבאיטליה הדוגלת בכבוד והדדיות ביחסים המתפתחים בין ילדים ומחנכים, ובניית יחסי שוויון ודמוקרטיה בין הלמידה וההוראה. גן השלום הוא גן רב גילאי -

 אינטראקציות ומערכות יחסים בין ילדים מקבוצות גיל שונות הם חלק בלתי נפרד מתפיסת עולם המיושמת בגן

אודות
מידע נוסף

6

ימים

הגן פועל 6 ימים בשבוע.
א׳-ה׳ 07:45-16:00

ו׳ 07:45-12:40

8

אנשי צוות

רונית (פילו) פילוסוף, יובל בינשטוק, עדי שחטר, דניאל סטוצקי, אליה בר-אדון, אלעד קורן, נטע מיקה, אריאל (המלמד) שיבולת

3

קבוצות

קבוצת 'מטוס': קבוצת הצעירים המונה 10 ילדים

קבוצת 'אופניים': קבוצה הבוגרים, המונה 9 ילדים

קבוצת 'שוקולד': קבוצת הר-בוגרים, המונה 10 ילדים

29

ילדות וילדים

גן השלום הוא גן רב גילאי המתחלק לשלוש קבוצות גיל.

bottom of page